معرفی رمان 1984 ؛ هشداردهنده یا پیش‌گویی آینده؟!

«جنگ صلح است.» این جمله عبارتی است که بارها با آن در رمان 1984 اثر جورج اورول روبه‌رو می‌شوید. اثری درخشان در میان انبوه رمان‌های سیاسی که تصویری هولناک از دنیایی تحت سلطه نظارت مطلق، … ادامه خواندن معرفی رمان 1984 ؛ هشداردهنده یا پیش‌گویی آینده؟!